top of page

Roots | Loyalty Program & Food Delivery Application Development

เก็บความต้องการและคัดเลือก Vendor ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน Loyalty Program และ Food Delivery ทางมือถือของแบรนด์กาแฟ Roots

Roots เป็นแบรนด์กาแฟพิเศษ (Specialty coffee) ที่เน้นเมล็ดกาแฟของไทย และประสบการณ์ในการกินกาแฟที่ไม่เหมือนใคร ปัจจุบันมีการเปิดสาขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และขายสินค้าออนไลน์ตามช่องทางต่างๆ รวมถึงแพลตฟอร์ม Food delivery ทั้งหลายด้วย

แต่เนื่องจากไม่มีแพลตฟอร์มของตนเอง ทำให้ยังไม่ได้ข้อมูลผู้บริโภคหรือแฟนๆ ของแบรนด์อย่างแท้จริง และทำให้ยากที่จะต่อยอดสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์และความผูกพันกับแบรนด์กับฐานนักดื่มกาแฟที่ชอบแบรนด์ Roots ทำให้ทางแบรนด์มีความคิดที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันของตนเอง เพื่อเป็น Loyalty Program หรือระบบสมาชิกให้กับแฟนๆ และให้สามารถซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันได้ด้วย

ASAP Project ได้มีโอกาสเข้าไปช่วยเก็บความต้องการเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนี้ผ่านการ Workshop เพื่อชวนทีมงานคิดไอเดียใหม่ๆ และการทำ Customer Survey เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ Target และความเป็นไปได้ (Willingness) ที่จะเข้ามาใช้แอปพลิเคชันของแบรนด์

หลังจากที่ได้ไอเดียหลักและผลของการทำ Survey มาแล้ว ASAP Project จึงนำมาต่อยอดและเขียนออกมาเป็น Specification เพื่อนำไปบรีฟให้กับ Vendor ที่จะมาเป็นผู้พัฒนา โดยเราแบ่งกลุ่ม Vendor ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีโซลูชันกึ่งสำเร็จรูปพร้อมใช้ และกลุ่มที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ทั้งหมด

สุดท้าย เราได้นำเสนอรายงานเปรียบเทียบละเอียด ทั้งในมุมของฟีเจอร์และงบประมาณที่จะเกิดขึ้นตาม Forecast ที่ทำร่วมกับทีมงาน และแนะนำ Vendor ที่น่าจะเหมาะสมกับโปรเจ็คที่สุด

Previous

Next

bottom of page