top of page

FireOneOne | Home Automation & IoT Research

ร่วมงานกับที่ปรึกษาด้าน Innovation ชั้นนำอย่าง FireOneOne ในการสำรวจตลาดอุปกรณ์ IoT ล่าสุด และ Platform Smart home technology ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในการอยู่อาศัยรูปแบบใหม่ ให้กับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่

ASAP Project ได้มีโอกาสร่วมงานกับ Business Transformation & Innovation Consultant ชั้นนำอย่าง FireOneOne ในการทำ Research ตลาดของ Smart Home ในการคัดสรรและออกแบบระบบ Home Automation เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในการอยู่อาศัยรูปแบบใหม่ ให้กับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่รายหนึ่ง (ขอสงวนนาม)

เราได้ติดต่อผู้ให้บริการและพัฒนาอุปกรณ์ IoT ที่สามารถเชื่อมต่อกับ Platform smart home ต่างๆในประเทศ ร่วมจัดการ demonstration จริง ให้ได้เห็นภาพในการเชื่อมต่อจริง เพื่อค้นหาโซลูชั่นที่มาเหมาะสมกับโจทย์ของลูกค้ามากที่สุด

นอกจากนั้น เรายังได้ทำการสำรวจตลาดอุปกรณ์ IoT และ Smart Home จากทั่วทุกมุมโลก ทั้งที่ยังเป็น Idea stage และที่ออกขายในตลาดจริงแล้ว ในหลากหลายประเภทสินค้า และหลากหลายแบรนด์ ทำให้เห็นถึงภาพรวมของทิศทางของเทคโนโลยีที่ใช้ Range ราคา และความเป็นไปได้ในการนำมาพัฒนาใช้จริงในโปรเจ็คในประเทศไทย

Time spent: 2 months

ก่อนหน้า

ถัดไป

bottom of page