top of page

บริการสำหรับ SMEs และองค์กร

ASAP Project ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตั้งแต่ SMEs จนถึงบริษัทมหาชน ให้ดูแลโปรเจ็ค Digital Transformation ในหลายระดับ
12.png
7.png

WE
DEEP DIVE

เข้าใจองค์กรก่อนทรานส์ฟอร์ม

เราเริ่มต้นจากการเข้าใจลูกค้าให้มากที่สุดก่อนเสมอ ทั้งระบบงานปัจจุบัน รายละเอียดความต้องการของแต่ละฝ่ายงาน เพื่อวิเคราะห์ เชื่อมโยง และลำดับความสำคัญของปัญหาและผลกระทบต่างๆ ผ่านทางการสัมภาษณ์ทีมงานในทุกระดับ และสรุปเป็นรายงานเพื่อเสนอแผนการทำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์มเมชันที่ทำได้จริง

WE
SELECT

คัดเลือกเปรียบเทียบโซลูชั่น

เมื่อได้แผนการทรานส์ฟอร์มแล้ว เราทำการคัดเลือกและเปรียบเทียบโซลูชันและผู้ให้บริการที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญ ทั้งในมุมของฟีเจอร์ และ ความคุ้มค่าในการลงทุน ตลอดจนบริการหลังการขาย เพื่อให้ตอบโจทย์ของลูกค้าแต่ละรายมากที่สุด

เรามีประสบการณ์ในซอฟต์แวร์และเครื่องมือหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น:
 • Accounting and ERPs
 • Human Resource Management
 • Point of Sale (POS)
 • CRM
 • E-commerce
 • Field Sales Automation
 • Project Management
และอื่นๆ จากเครือข่ายผู้ให้บริการ Solution กว่า 150 รายและอีกมากมายในอนาคต
8.png

WE
TRANSFORM

9.png

บริหารจัดการโปรเจ็คท์

เพราะการเปลี่ยนแปลงแบบ Digital Transformation ต้องการคนที่เข้าใจทั้งโลกของเทคโนโลยี และ ธุรกิจ ทีมงานของเราจะเป็นสะพานที่เชื่อมต่อความเข้าใจจากทั้งสองโลกเพื่อลดช่องว่างระหว่างผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ และ ผู้ใช้งาน

การบริหารโครงการของเราให้ความสำคัญกับการทำเอกสารกำกับในขั้นตอนต่างๆ รวมถึงการอัพเดทรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันเสมอ และ ป้องกันปัญหาที่เกิดจากความไม่ชัดเจนต่างๆ

เรามีประสบการณ์บริหารจัดการโปรเจ็คท์หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น:
 • การพัฒนาแอปพลิเคชัน (Mobile/Web app)
 • การพัฒนาเว็บไซต์
 • การจ้างเขียนหรือปรับแต่งซอฟต์แวร์
 • การขึ้นระบบอย่าง Office365, ClickUp, Monday.com, Zoho
SME-Bridge
SME -Select
SME-transform

เชี่ยวชาญในระบบ
สำหรับกว่า
20
ประเภทธุรกิจ

มีเครือข่าย
ผู้ให้บริการโซลูชั่นกว่า
150+
รายในไทยและทั่วโลก

ลดเวลา
ในการเลือกซื้อซอฟต์แวร์
ไปอย่างน้อย
50%

"I strongly recommend ASAP Project service. They can give us clear and simple explanation to complicated problems. And they help you to find the right tools with reasonable cost.

Simply I can say they are professionals. I appreciate their mythological and precise work."

Masahiro Abe - CEO

Masa Japan 
Biggest driver service provider for Japanese businesses in Chonburi.

ลูกค้าของเรา

13.png

สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมว่าเราจะช่วยคุณได้อย่างไร
ติดต่อเราเลยเพื่อพูดคุยเพิ่มเติม

bottom of page