top of page
  • Thiti Kunajipimol

แปล 5 อินไซต์ Thailand’s Martech Report 2024 ด้วยมุมของ Consultant

จบไปแล้วกับอีเว้นท์เปิดตัวรายงาน Thailand’s Martech Report 2024 โดย Content Shifu และ Hummingbirds Consulting ที่ได้จัดทำขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว ด้วยข้อมูลที่ลึกมากขึ้น และมีอินไซต์ที่น่าสนใจมากมาย 


ASAP Project ดีใจมากที่ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำ Focused Group และให้ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อเป็นข้อมูลให้กับรายงานเล่มนี้ ทุกคนสามารถดาวน์โหลดรายงานได้ตามลิงค์นี้เลย


Our Consulting Insights


จากมุมของที่ปรึกษาที่ทำหน้าที่ช่วยประเมินและคัดเลือกซอฟต์แวร์มากมายให้กับลูกค้าหลากหลายขนาดและประเภทธุรกิจ เราอยากจะแชร์อินไซต์ที่น่าสนใจที่ได้จาก Thailand’s Martech Report 2024 เล่มนี้ ว่ามีนัยอย่างไรกับองค์กร ให้ทุกคนลองอ่านกันครับ


1. มากกว่า 95% ของผู้ตอบแบบสอบถามมองว่า Martech ประเภท Data จะมีความสำคัญมากขึ้นในอนาคต และเป็นประเภทที่องค์กรทุกขนาดใช้อยู่สูงที่สุด

📍 เห็นได้ว่า ตอนนี้องค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการมี Data และได้เริ่มใช้ซอฟต์แวร์ในการเก็บและแสดงผลข้อมูลที่มีความหมาย

💡 สิ่งที่ต้องมองถัดไป คือ กลยุทธ์ในการเอา Insight ที่ระบบเหล่านั้นมอบให้ เอาไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจังและใช้อย่างมีผลกระทบต่อธุรกิจ ตราบใดที่ยังไม่สามารถทำตรงนี้ได้ จะไม่สามารถเห็น ROI ที่แท้จริง และทำให้ไม่สามารถ Defend กับองค์กรเพื่อให้ได้งบประมาณในการลงทุนกับ Martech ที่สูงกว่านี้ได้

2. 50% ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้งบประมาณลงทุนใน Martech ไม่เกิน 300,000 บาท

📍ด้วยงบประมาณโดยรวมสำหรับการลงทุนในระบบ Martech ที่ประมาณ 300,000 บาทต่อปีนั้น ถือว่าอาจจะยังไม่สูงมาก และนั่นอาจจะหมายถึงการใช้แอปขนาดเล็กๆ หลายตัวร่วมกัน

💡ซึ่งข้อมูลนี้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากรายงานว่า หนึ่งใน อุปสรรคหลัก จากการใช้งาน Martech คือการไม่ได้รับ Support จากองค์กรในเรื่องของงบประมาณ


3. ปัจจัยในการเลือกใช้ Martech สำหรับองค์กรหลากหลายขนาด
  • องค์กรทุกขนาดให้ความสำคัญว่า Martech ที่จะใช้ตรงกับกลยุทธ์ขององค์กรหรือไม่ ก่อนเป็นอันดับแรก

  • องค์กรขนาด M และ L เริ่มดูจากฟังก์ชัน หรือฟีเจอร์ของ Martech เป็นอันดับที่สอง ในขณะที่องค์กรขนาด S ดูจากความง่ายในการใช้งาน

  • ในภาพรวม องค์กรส่วนใหญ่มองรีวิวหรือคำแนะนำของคนที่เคยใช้ Martech นั้นๆ เป็นลำดับที่สาม


📍แม้ว่าปัจจัยอันดับแรกในการเลือกประเภทของ Martech ขององค์กรทุกขนาด คือความสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายขององค์กร แต่มันกลับเป็นหนึ่งในอุปสรรคหลักในการใช้ Martech เช่นเดียวกัน กล่าวคือ ผู้ใช้งานรู้สึกว่าองค์กรยังไม่มีการวางแผนในการใช้งาน Martech ที่ดีให้ตรงกับกลยุทธ์ขององค์กร

📍ในขณะที่องค์กรที่เล็กให้ความสำคัญกับระบบที่ใช้งานง่าย เพราะอาจมีผู้ใช้งานที่อาจจะยังไม่มีประสบการณ์ องค์กรขนาดกลางถึงใหญ่จะให้ความสำคัญกับฟีเจอร์และฟังก์ชั่นของระบบมากกว่าความง่าย เพราะเริ่มมีความซับซ้อนในการทำงานและมีกระบวนการงานมากกว่า

💡ที่น่าสนใจคือ แม้ว่า Martech นั้นจะตรงกับนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร และมีฟังก์ชันที่ค่อนข้างรองรับความต้องการ แต่องค์กรทุกขนาด ก็ยังมองหารีวิวหรือคำแนะนำจากคนอื่นเพื่อช่วยในการตัดสินใจอยู่ดี


4. ความไม่พึงพอใจกับการใช้ Martech อันดับหนึ่งมาจากปัญหาในการเลือกใช้ที่ไม่ตรงกับจุดประสงค์ขององค์กร

📍การคัดเลือกนั้นอาจจะยังเป็นจุดอ่อนขององค์กรทุกขนาด เนื่องจากเป็นเรื่องยากที่จะหาบุคลากรที่ทั้งมีความรู้และเชี่ยวชาญใน Martech และเข้าใจกระบวนการทำงานของฝ่ายต่างๆ ที่จะใช้งานในองค์กร

📍นอกจากการคัดเลือกแล้ว เรื่องความรู้ของบุคลากรยังเป็นอุปสรรคมากที่สุดที่ทำให้ยังไม่สามารถใช้ Martech ได้อย่างเต็มที่

💡เห็นได้ว่า เรื่องคนเป็นปัจจัยคงที่ที่จะจำเป็นต้องพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกใช้ระบบเลยทีเดียว


5. ผู้ให้บริการ Martech ของไทยขึ้นครองอันดับรายการผู้ให้บริการสำหรับ Martech ประเภท CRM สำหรับ B2C, Chat Commerce, และ OMS ซึ่งจะมองเห็นได้ว่าจะอยู่ในประเภทของการขายเป็นหลัก

💡 การขายแบบ B2C ในไทยมีลักษณะและพฤติกรรมเฉพาะตัวสูงมาก โดยปัจจัยหลักที่ทำให้มี Martech ของไทยถูกพัฒนาขึ้นมามากมาย ได้แก่

  • การใช้ Line ในการซื้อขายสินค้าอย่างจริงจังและแพร่หลาย ซึ่งจำเป็นต้องมีพาร์ตเนอร์ของ Line เป็นผู้พัฒนาการเชื่อมต่อให้ ทำให้มี Barrier ในการเข้าถึงสำหรับผู้ให้บริการต่างชาติ

  • การใช้หลากหลายแพลตฟอร์มในการเปิดและปิดการขาย ทำให้จำเป็นต้องมีการรวมแชทจากหลายๆ แพลตฟอร์มเข้ามา ผู้ให้บริการที่ทำได้ดีจะเป็นรายที่สามารถเชื่อมต่อได้หลายแพลตฟอร์มมากที่สุด

  • การขายของออนไลน์พึ่งพาผู้ให้บริการขนส่งรายใหญ่ในไทย และจำเป็นต้องมีฟอร์มเอกสารปะหน้าใดๆ ที่เป็นภาษาไทยในรูปแบบที่คนไทยใช้ ทำให้ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความจำเป็นต้องใช้ OMS ของไทย ที่มีการเชื่อมต่อกับขนส่งในไทย และสร้างกระบวนการและฟอร์มต่างๆ มาให้พร้อมใช้แล้ว


อย่าลืมไปดาวน์โหลดรายงาน Thailand's Martech Report 2024 เต็มไปด้วยอินไซต์และข้อแนะนำสำหรับทั้งผู้ประกอบการและผู้ให้บริการ Martech กันนะครับ!


Comments


bottom of page