top of page

Thai Vista | Website Content and Development Project Management

Thai Vista ต้องการหาผู้บริหารโครงการเพื่อพัฒนาเว็บไซต์เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ของตนเอง

Thai Vista ผู้จัดจำหน่าย ชิ้นส่วน วาล์ว อุตสาหกรรมมีความต้องการที่ ทำเว็บไซต์ใหม่ โดยใช้เป็นฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับการส่งรายละเอียดสินค้าให้กับลูกค้าในคราวเดียวกัน ทาง ASAP Project จึงได้รับความไว้วางใจให้ดูแลจัดทำเว็บไซต์ใหม่ ตั้งแต่ส่วนของการร่างเนื้อหาเพื่อนำเสนอ (Content) การรวบรวมรูปภาพ การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์และประสบการณ์ผู้ใช้งาน (UX/UI) ร่วมกับนักออกแบบกราฟฟิกมืออาชีพที่เป็นพาร์ตเนอร์ที่ทำหน้าที่พัฒนาในส่วนของเว็บไซต์ ตลอดจนการช่วย upload ข้อมูลสินค้า และ การอบรมการใช้งานให้กับผู้ใช้งานหลัก (Admin) ของลูกค้า

#projectmanagement #website

ก่อนหน้า

ถัดไป

bottom of page