top of page

Srichand | E-Procurement System Research and Selection

สำรวจตลาดของซอฟต์แวร์ประเภท E-procurement ที่ทำหน้าที่บริหารการจัดซื้ออย่างเป็นระบบ และสามารถเชื่อมต่อกับ ERP ได้ เพื่อลดการทำงานซ้ำซ้อน และเห็นข้อมูลระหว่างฝ่ายกันได้ง่ายขึ้น

Jun - Sep 2019

ASAP Project ได้ร่วมรับฟังวิสัยทัศน์ในการ streamline ขบวนการจัดซื้อของศรีจันทร์ ที่มีระบบ ERP ใช้งานอยู่แล้ว และได้พัฒนาวิธีการของตนเองภายในขึ้นมาควบคู่เพื่อทำให้ส่งต่องานกันได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น โดยเราได้รับหน้าที่ให้ทำการสำรวจตลาดของซอฟต์แวร์ประเภท E-procurement ที่ทำหน้าที่บริหารการจัดซื้ออย่างเป็นระบบ และสามารถเชื่อมต่อกับ ERP ได้ เพื่อลดการทำงานซ้ำซ้อน และเห็นข้อมูลระหว่างฝ่ายกันได้ง่ายขึ้น

เราได้ติดต่อไปหาผู้ให้บริการทั้งในและต่างประเทศ และนำเสนอตัวเลือกที่น่าสนใจหลายรายให้กับลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลที่มากเพียงพอในการตัดสินใจในการลงทุนต่อไป เราใช้เวลา 1-1.5 เดือนเท่านั้นในการทำโปรเจ็คทั้งขบวนการ

ก่อนหน้า

ถัดไป

bottom of page