top of page

KE Group | Crystal Reward Mobile Application Developer & User Research and Selection

การสำรวจทำให้เราเห็นชัดเจนว่าฟีเจอร์ใดเป็นที่ต้องการและจำเป็นต่อกลุ่มเป้าหมาย และฟีเจอร์ใดไม่ชัดเจน ทำให้เกิดความคลุมเครือ ทำให้ไม่ได้ถูกใช้งานในที่สุด

Mar - Jun 2019

KE Group ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ เจ้าของคอมมิวนิตี้มอลสุดหรูอย่าง The Crystal และ CDC ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นทางมือถือสำหรับลูกค้าที่มาที่ศูนย์การค้า และพบปัญหาในระหว่างโปรเจ็ค

ทาง ASAP Project จึงได้เข้ามาช่วยวิเคราะห์สถานการณ์และความต้องการของแอพพลิเคชั่น ทำสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าที่มาเดินศูนย์จริงๆ โดยพัฒนาแบบสำรวจ วิเคราะห์ผลสำรวจทุกอย่าง และนำเสนอข้อแนะนำสำหรับฟีเจอร์และ User Experience ที่จำเป็นในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นนั้นต่อไป

การสำรวจทำให้เราเห็นชัดเจนว่าฟีเจอร์ใดเป็นที่ต้องการและจำเป็นต่อกลุ่มเป้าหมาย และฟีเจอร์ใดไม่ชัดเจน ทำให้เกิดความคลุมเครือ ทำให้ไม่ได้ถูกใช้งานในที่สุด

จากนั้น เราจึงได้เริ่มทำการเฟ้นหาผู้รับพัฒนาแอพพลิเคชั่น โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างชัดเจน โดยเน้นการสอบถามวิธีการแก้ไขปัญหาจากผู้พัฒนาแต่ละราย และเน้นไปที่ระยะเวลาในการพัฒนาที่จำกัด จนสุดท้ายเราได้ข้อสรุปที่เป็นที่พอใจกับทุกฝ่าย

#projectmanagement #appdevelopment

ก่อนหน้า

ถัดไป

bottom of page