top of page

KE Group | "Sky Commercial” Tenant Management Application

พัฒนาแอปพลิเคชัน Sky Commercial เพื่อเก็บชำระค่าใช้จ่ายของผู้เช่านับพัน พร้อมฟีเจอร์ที่ยกระดับความเป็น Landlord ของ KE Group

*Background

KE Group นั้นมีศูนย์การค้าในเครือมากกว่า 12 แห่ง และกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง ภายในการบริหารของกองทรัสต์ Ally REIT ปัญหาที่ทางกลุ่มบริษัทเจอและพยายามหาวิธีแก้ไขมาเป็นเวลานานคือการเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้เช่าทั้งหลาย ที่แต่ละผู้เช่าอาจจะมีมากกว่า 1 สัญญา และทำให้การติดตามหนี้เป็นเรื่องที่ใช้เวลาและต้องการคนเป็นจำนวนหนึ่งเพื่อตรวจสอบรายละเอียด

ผู้บริหาร KE Group จึงได้ให้เราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเริ่มต้นทำแอปพลิเคชันเพื่อเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ จากผู้เช่า โดยเชื่อมต่อกับระบบหลังบ้านอย่าง Yardi และทำงานพัฒนาร่วมกันกับบริษัทที่ร่วมลงทุนกับ Start up ชื่อดังอย่าง Seekster

*What we did

ในฐานะของ Director เราได้เริ่มต่อยอดคอนเซ็ปต์เดิมที่มีการวางเอาไว้ โดย
- ทำกรอบฟีเจอร์ให้มีความชัดเจนขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายชำระ การแจ้งซ่อม การพูดคุยหรือแชทกับทีมงาน ข่าวสาร ประกาศ และการเลือกซื้อบริการ
- จากความชัดเจนของฟีเจอร์ เราจึงได้เริ่มพัฒนาสเป็คของแต่ละเรื่อง และเริ่มทำการออกแบบ UX UI ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแบรนด์
- ระบบนี้ยังมีในส่วนของหลังบ้าน เพื่อให้ทีมงานเข้าไปอัพเดทข้อมูล ซึ่งเราและทีมมีส่วนในการทดสอบตลอดช่วงเวลาที่พัฒนา

เมื่อฟีเจอร์ MVP ของแอปพลิเคชันเริ่มใช้งานได้ เราจัดประชุมลูกบ้านเพื่อแนะนำฟีเจอร์และการใช้งาน และเริ่มขบวนการ Onboarding ลูกบ้านมากกว่า 1,000 คนท่ีจะมาเป็น user ในระบบ ขบวนการนี้เราได้เจอปัญหามากมาย เนื่องจากข้อมูลที่มี มีความบิดเบือนไปบ้าง และมาจากหลายๆ ระบบ ทำให้ต้องตรวจสอบหลายครั้ง แต่ในที่สุดก็สามารถนำข้อมูลใบแจ้งหนี้ของผู้เช่าทุกราย และผู้ใช้งานส่วนมากขึ้นได้เป็นผลสำเร็จ

*The result

เราในทำการ Launch แอปพลิเคชัน Sky Commercial ไปเรียบร้อยช่วง Q3 ของปี 2021 และผู้เช่าได้ให้ความร่วมมืออย่างดีในการชำระผ่านแอปเคชันตั้งแต่เดือนตุลาคม 2021 เป็นต้นมา และเทรนด์นั้นยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

Previous

Next

bottom of page