top of page

Flourish Digital | Project Management Tool

LDA กำลังมองหาระบบบริหารโปรเจ็ค หรือ Project management tool ที่รองรับการทำงานของทีมที่เติบโตขึ้น และแต่ละคนมีหลากหลายหน้าที่กันออกไป

March - April 2019

Flourish Digital เป็นบริษัทสื่อที่เป็นที่รู้จักกันในนามของ LDA กำลังมองหาระบบบริหารโปรเจ็ค หรือ Project management tool ที่รองรับการทำงานของทีมที่เติบโตขึ้น และแต่ละคนมีหลากหลายหน้าที่กันออกไป

ทีม ASAP Project ได้เข้าไปศึกษาเข้าใจงานหลากหลายหน้าของทีมงาน และมองเห็นได้ชัดเจนว่าสิ่งสำคัญที่เครื่องมือบริหารโปรเจ็คจะต้องมีให้คือ “มุมมอง” ที่หลากหลาย เพียงพอให้กับแต่ละบทบาทของคนในทีม เช่น ผู้ที่ทำหน้าที่เขียนคอนเท้นท์ ผลิตและตัดต่อสื่อ บริหาร timeline โดยรวม ฝ่ายขาย ฝ่ายบริหาร เป็นต้น แต่ละคนมองภาพงานไม่เหมือนกัน และเครื่องมือที่เราจะมองหานั้นจะต้องมีให้ทั้งหมด

ถึงแม้ Asana เดิมจะมีให้ค่อนข้างครบพร้อม แต่ราคาเป็นปัจจัยที่ไม่เอื้อต่อการซื้อ user เพิ่มบ่อยๆ เราจึงทำการค้นหาและทดลองใช้โดยใช้คอนเท้นท์ของงานจริงๆ เพื่อพิสูจน์ถึงความง่ายในการใช้งาน มุมมองที่ครบถ้วน รายงานและแดชบอร์ดที่มีให้ การประสานงานระหว่างกันที่ไม่ยุ่งยากเกินไป และอีกหลากหลายปัจจัย

สุดท้ายเราสามารถคัดเลือกเครื่องมือที่อยู่ในราคาที่ทำให้มี user ได้อย่างเพียงพอในงบประมาณที่เหมาะสม และยังให้มุมมองที่ครบถ้วนสำหรับหลายๆคนในทีมของ Floursish ได้

Previous

Next

bottom of page