top of page

Day Poets | HRM Research and Selection

เดย์โพเอ็ทส์ต้องการที่จะผลักดันกระบวนการด้าน HR ให้เกิดความอัตโนมัติมากขึ้น เราเสนอ Option การขยายด้านระบบระหว่างอัปเกรดระบบเดิมที่ใช้อยู่ ให้ได้รับฟีเจอร์มากขึ้นและครอบคลุมสิ่งที่ต้องการ และหาระบบใหม่ทั้งหมด

Feb - Aug 2019

เดย์โพเอ็ทส์ต้องการที่จะผลักดันกระบวนการด้าน HR ให้เกิดความอัตโนมัติมากขึ้น เช่น การขอและอนุมัติลา การวิเคราะห์เวลาทำงาน เป็นต้น โดยความต้องการส่วนมากแล้วไม่ได้มีความซับซ้อนจนเกินไป หลังจากเข้าไปเก็บความต้องการแล้ว เราจึงนำเสนอแผนการขยายด้านระบบ HR นี้ได้แก่ อัปเกรดระบบเดิมที่ใช้อยู่ ให้ได้รับฟีเจอร์มากขึ้นและครอบคลุมสิ่งที่ต้องการ และหาระบบใหม่ทั้งหมด

หลังจากวิเคราะห์และเปรียบเทียบมุมของความสามารถโปรแกรม ความพร้อมของทีมงาน และงบประมาณที่พึงเกิดในระยะสั้นและยาวแล้ว เราจึงได้ข้อสรุปที่คุ้มค่าการลงทุนที่สุดให้กับเดย์โพเอ็ทส์

Previous

Next

bottom of page