กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ | ระบบ HR เต็มรูปแบบพร้อมรองรับความซับซ้อนสูงสุด

รพ. จุฬารัตน์กำลังมองระบบ HR ที่ครบถ้วนในทุกโมดูล และมีความซับซ้อนในการคำนวณค่าตอบแทน ตารางการทำงาน และการดูงบประมาณตาม cost center ที่แท้จริง

July - October 2020

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์กำลังมองหาระบบ HR เพื่อรองรับการคำนวณค่าตอบแทนของบุคลากรที่มีหลายกลุ่ม และแต่ละกลุ่มนั้นมีเงื่อนไขในการคำนวณเป็นของตนเอง รวมถึงยังต้องมีความยืดหยุ่นพอที่จะคำนวณค่าตอบแทนส่วนเพิ่มและส่วนหักหลายๆ ประเภทของแต่ละกลุ่มนั้นได้อีกด้วย หนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการจัดการงบประมาณตาม cost center ของแต่ละฝ่าย เพื่อให้เห็นต้นทุนที่แท้จริง

สิ่งที่มองหาเพิ่มเติมคือ
- รายงานที่ละเอียด และยืดหยุ่นต่อการใช้งาน มีหลายมุมมอง
- การลงเวลาเข้าออกงานเป็นกะ ได้หลายๆครั้งต่อวันตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
- การจัดตารางเข้างานและอนุมัติล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็ว
- การวางแผนกำลังคนและรวมถึงการจัดการผู้สมัครงานได้อีกด้วย

ถือว่า requirement ของกลุ่มโรงพยาบาลเป็นประเภทที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนมาก และมีผู้ร่วมตัดสินใจหลายคน ทำให้โปรเจ็คนี้ถือว่าค่อนข้างมีความพิถีพิถันเป็นพิเศษ

Previous

Next